XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб

1. Цілеспрямована і систематична перевірка внутрішньої, гарнізонної та караульної служб є обов'язком усього керівного складу ОРС ЦЗ, якому підпорядковані гарнізони ОРС ЦЗ, підрозділи та чергові зміни (караули) підрозділів ОРС ЦЗ. Перевірка повинна сприяти підвищенню їх готовності.

2. Під час перевірки необхідно надавати практичну допомогу щодо усунення недоліків в організації внутрішньої, гарнізонної і караульної служб і підготовки особового складу.

3. Під час перевірки внутрішньої служби звертається увага на:

1) організацію несення внутрішньої служби добовим нарядом;

2) стан форменого та захисного одягу особового складу;

3) охайність особового складу, стройову виправку, підтягнутість та дисциплінованість;

4) організацію та підтримання внутрішнього порядку в підрозділах;

5) організацію охорони приміщень та території підрозділу;

6) чітке XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб виконання розпорядку дня;

7) стан дисципліни, морально-психологічний стан особового складу, збереження його здоров'я та заходи, що плануються і проводяться в підрозділі щодо покращення цього напряму;

8) утримання службових приміщень і території підрозділу, їх відповідність вимогам правил безпеки праці і пожежної безпеки;

9) проведення санітарно-гігієнічних заходів.

4. Під час перевірки гарнізонної служби звертається увага на:

1) рівень організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ;

2) рівень професійної підготовки особового складу гарнізону ОРС ЦЗ, здатність виконувати оперативно-службові завдання;

3) своєчасність та якість проведення практичних навчань (занять) із залученням сил та засобів гарнізону ОРС ЦЗ, відпрацювання інструкцій (порядків, планів) взаємодії із спеціалізованими службами цивільного XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб захисту;

4) готовність гарнізону ОРС ЦЗ до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж;

5) якість виконання функціональних обов'язків (посадових інструкцій) посадовими особами гарнізону ОРС ЦЗ;

6) виконання прийнятих посадовими особами гарнізону ОРС ЦЗ рішень, їх відповідність поставленим завданням і оперативній обстановці, своєчасність їх доведення за належністю і забезпечення виконання запланованих заходів;

7) стан виконання функцій службами гарнізону ОРС ЦЗ;

8) наявність і правильність оформлення та ведення оперативно-службових документів гарнізону ОРС ЦЗ.

5. Під час перевірки караульної служби звертається увага на:

1) правильність організації внутрішньої і караульної служб у змінах (караулах);

2) наявність особового складу чергової зміни (караулу);

3) знання своїх обов'язків особовим складом оперативних розрахунків, посадовими особами XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб чергової зміни (караулу) і командним складом;

4) спроможність виконання нормативів зі спеціальної фізичної підготовки особовим складом індивідуально, у складі відділення та зміни (караулу);

5) якість проведення практичних навчань та тренувань зміни (караулу), забезпечення проведення службової підготовки особового складу;

6) готовність змін (караулів) до виконання дій за призначенням з урахуванням технічного оснащення та підготовленості особового складу, злагодженість, чіткість взаємодії між відділеннями, номерами оперативного розрахунку;7) справність і стан утримання спеціальної техніки, обладнання та оснащення, ЗІЗОД,засобів телекомунікації та інформатизації, зв'язку та оповіщення, сигналізації;

8) стан рукавного господарства та ГДЗС;

9) рівень знань з охорони та безпеки праці особовим складом під час несення караульної XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб служби та виконання завдань за призначенням, проведення з ними інструктажів, дотримання вимог безпеки праці в службово-побутових приміщеннях;

10) наявність та порядок ведення оперативно-службових документів чергової зміни (караулу).

Перевірка зміни (караулу) підрозділів, що обслуговують об'єкти на договірних засадах, крім того, повинна визначити стан протипожежного режиму у виробничих і складських приміщеннях на території об'єкта, наявність і справність первинних засобів пожежогасіння, установок і систем протипожежної автоматики.

6. Право на перевірку внутрішньої, гарнізонної та караульної служб підрозділів без Припису на перевірку організації служби гарнізону ОРС ЦЗ, підрозділів та чергових змін (караулів) підрозділів ОРС ЦЗ (далі - Припис) (додаток 11) мають:

1) Голова ДСНС України і XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб його заступники;

2) керівництво структурного підрозділу ДСНС України, який відповідає за напрям реагування на надзвичайні ситуації;

3) керівники територіальних органів ДСНС України і їхні заступники (у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць);

4) керівники управління (відділу, сектору) у районі, місті, районних у місті, міськрайонних управлінь, відділів територіальних органів управління ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у підпорядкованих їм підрозділах;

5) керівний склад управлінь (відділів) реагування та ОКЦ територіальних органів ДСНС України (у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць);

6) начальники і заступники начальників підрозділів у підпорядкованих чергових змінах (караулах).

7. Усі інші особи, які прибувають до органу управління та підрозділу ОРС ЦЗ XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб ДСНС України з метою перевірки внутрішньої, гарнізонної та караульної служб, повинні мати Припис та план-завдання на перевірку, затверджені Головою Державної служби України з надзвичайних ситуаційабо його заступниками, начальником територіального органу ДСНС України або його заступниками.

8. Перевірку чергових караулів підрозділів, які обслуговують об'єкти на договірних засадах, мають право здійснювати керівники (начальники) цих об'єктів.

Начальник гарнізону ОРС ЦЗ та його заступники, начальник і заступник начальника підрозділу можуть перевіряти несення служби постовими і дозорними без супроводу начальника караулу. Інші особи перевіряють несення служби постовими і дозорними у супроводі начальника караулу, начальника підрозділу або його заступника.

9. Під час перевірки несення XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб служби постовими і дозорними перевіряються:

1) стан пожежної безпеки ділянки, поста (дозору), справність засобів пожежогасіння, телекомунікації та інформатизації, сигналізації, а також уміння постових (дозорних) користуватися цими засобами;

2) знання і виконання постовими (дозорними) своїх обов'язків.

10. Начальники підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ та їх заступники зобов'язані не рідше одного разу на місяць перевіряти в нічний час (з 22.00 до 06.00) якість організації та несення внутрішньої, гарнізонної та караульної служб у підрозділах і проводити нічні перевірні практичні заняття з відпрацюванням тактичних завдань із кожною черговою зміною (караулом).

11. Результати перевірки начальником підрозділу, його заступниками та начальником зміни (караулу) заносяться у лист наряду на службу зміни XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб (караулу) книги служби. Інші посадові особи результати перевірки заносять в окремий розділ книги служби, передбачений для цього.

12. Особа, яка здійснює перевірку, після її закінчення зобов'язана дати об'єктивну оцінку стану справ у підрозділі (гарнізоні ОРС ЦЗ), обговорити результати перевірки з керівним складом, вказати на виявлені недоліки, їх причини, намітити конкретні шляхи і строки усунення недоліків.

13. За ходом виконання запропонованих заходів встановлюється контроль (шляхом проведення перевірок, звітів).


documentanawibh.html
documentanawplp.html
documentanawwvx.html
documentanaxegf.html
documentanaxlqn.html
Документ XI. Перевірка внутрішньої, гарнізонної і караульної служб